Prawo karne i postępowanie karne

Czy zajęcie przez nietrzeźwego kierowcę miejsca za kierownicą i uruchomienie silnika jest przestępstwem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Na samym wstępie, niezbędne jest wyjaśnienie terminu prowadzenia pojazdu. Przez prowadzenie rozumie się kierowanie pojazdem będącym w ruchu, przy pomocy przeznaczonych do tego mechanizmów sterujących lub napędowych, przy czym nie jest konieczne panowanie nad obydwoma tymi mechanizmami jednocześnie.

Odpowiadając na pytanie, czy zajęcie przez nietrzeźwego kierowcę miejsca za kierownicą i uruchomienie silnika jest przestępstwem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, należy ustalić czy „wprawił” on ten pojazd w ruch. Samo zajęcie przez nietrzeźwego kierowcę miejsca za kierownica i uruchomienie motoru z zamiarem prowadzenia pojazdu rozważyć należy w ramach usiłowania. Nie jest prowadzeniem pojazdu samo siedzenie za jego kierownicą, gdy stoi on nieruchomo. W tym przypadku, tylko sąd na podstawie całokształtu okoliczności powinien dokonać rozstrzygnięcia czy zachodzi odpowiedzialność za usiłowanie.

Zgoła odmienny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lipca 1993 roku, w którym wskazał, że osoba prowadząca pojazd mechaniczny zachowuje tę role także wtedy, gdy jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie postoju tego pojazdu.

Reasumując, jeśli osoba nietrzeźwa zajmuje miejsce za kierownicą i uruchomiła silnik, a pojazd stoi nieruchomo, taka osoba może odpowiadać za usiłowanie.

W sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe czasem decydujące znaczenie ma mały szczegół. Sztuką jest dostrzeżenie go i wykorzystanie w odpowiedni szczegół.
LegalnaFura jest wspierana przez Tomczak Legal Mateusz Tomczak. Jeśli potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się biuro@tomczaklegal.pl

13 komentarzy

 • Ablissabof

  He played the villain in the movie that famously stated.
  Washington also said, It is better to offer no excuse than a bad one.
  Sometimes, though.
  Not so much.
  And then.
  Now here’s the big question.
  Brevity is the key.
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.
  Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
  There must be a method to your madness.
  Don’t judge a book by its cover.
  Brevity is the key.
  So what do you do.

 • Ablissabof

  Examples of Aphorism in Film
  Yup, you guessed it.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Skilled writers use aphorisms to evoke big ideas in a relatable way.
  And get this.
  An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.
  The early bird gets the worm.
  Fall seven times, stand up eight.
  He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  Napoleon Bonaparte could relate.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  Aphorisms state universal truths about life that encourage reflection.
  It’s time.
  Aphorisms are so common that we hardly think twice about them.
  Do you believe that a penny saved is a penny earned.
  So what do you do.

 • Alexisreile

  Now that we’ve covered the aphorism definition, are you ready for more examples.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.
  You create them.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  Let’s talk about that.
  And get this.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.
  And since they’re universal truths about life, they help persuade your reader to accept your message.
  Because let’s face it, perseverance is the key to success in life.
  It’s one of the most recognized aphoristic statements today.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  Let’s talk about that.
  Give it a try!
  The term aphorism originates from late Latin aphorismus and Greek aphorismos.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.