Prawo karne i postępowanie karne

Bezpieczny zakup pojazdu – co jak w Dowodzie Rejestracyjnym jest inny właściciel?

Już 36 lat temu, Sąd Najwyższy (III CRN 208/84) wydał wyrok w którym uznał, że „nie może być uważana za nabywcę w dobrej wierze (art. 169 k.c.) osoba, która zawiera umowę kupna-sprzedaży z osobą nie wpisaną jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym samochodu”. Sentencja wyroku stara.. ale nie straciła na ważności.

Na pierwszy rzut oka, prawie każdy zada sobie pytanie – a kto by kupił taki pojazd? A co jeśli powiem Ci, że sprzedawca dysponuje umową nabycia tego pojazdu sprzed tygodnia, a nie zdążył go jeszcze przerejestrować na swoje nazwisko? W sumie po co miałby to robić, skoro i tak planuje sprzedać samochód?

O tym, czy nabywca posiada aktualny dowód rejestracyjny, dowiesz się ze strony historiapojazdu.gov.pl – w moim ebooku, który już niedługo będzie dostępny, dowiesz się jak sprawdzić czy sprzedawca posiada aktualny dowód rejestracyjny.

Wracając do tematu, nie jest powiedziane, że nabywając taki samochód wraz z dowodem rejestracyjnym w którym sprzedawca nie jest wpisany jako właściciel, od razu jest to „przekręt”. Po prostu przy ewentualnym konflikcie co do własności pojazdu, trudniej będzie Ci udowodnić jego nabycie w dobrej wierze.

Popularną formą finansowania samochodu jest umowa leasingu.

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.

Z tej definicji wynika, że przez cały czas trwania właścicielem samochodu jest Finansujący (Leasingodawca, Bank). Co ciekawe, nawet po zakończeniu umowy leasingu, zapłaceniu wszystkich rat nie stajesz się właścicielem pojazdu (choć zdarzają się takie zapisy w niektórych umowach). Właścicielem samochodu staniesz się dopiero, gdy pojazd wykupisz. Dla pewności, możesz poprosić o złożenie oświadczenia przez finansującego, że z takim dniem pojazd stał się własnością korzystającego.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ w przypadku leasingu, w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym, jako właściciel jest wpisany Finansujący. Jeśli sprzedawca, który oznajmił, że pojazd stanowił przedmiot leasingu, poproś o okazanie faktury wykupowej lub oświadczenia. W takiej sytuacji również w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym musi nastąpić zmiana właściciela.

Podobnie ma się sytuacja z Kredytami oraz Pożyczkami na pojazd. Instytucje finansowe bardzo często wykorzystują jako zabezpieczenie wykonania umowy, umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie (temat na osoby wpis ?). Jeśli przedmiot jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, w dowodzie rejestracyjnym możliwa jest sytuacja, w której jako właściciel jest wpisany kredytobiorca lub pożyczkobiorca. W przypadku braku spłat rat, ma zastosowanie umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie.. i pojazd znów staje się własnością instytucji finansującej. Dlatego warto dodać w umowie zapis, że pojazd nie stanowi przedmiotu kredytu lub pożyczki.

Na samochodzie może zostać ustanowiony również zastaw rejestrowy. Organ rejestrujący pojazd dokonuje adnotacji w rubryce „adnotacje urzędowe” dowodu rejestracyjnego pojazdu, o treści „na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz…, wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów..” oraz potwierdza ją swoją okrągłą pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do dokonania adnotacji. Wykreślenie z rejestru zastawów również zostaje odnotowane.

Jednakże.. wpis odbywa się wyłącznie na wniosek właściciela pojazdu mechanicznego. Nabywca pojazdu ma obowiązek znać fakt obciążenia zastawem, jeżeli zastaw został wpisany do rejestru. Jeżeli nawet właściciel nie dokona wpisu faktu ustanowienia zastawu rejestrowego (zaniedbując tym samym obowiązek wynikający z ustawy) w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, to niezależnie od konsekwencji, jakie może to spowodować dla bytu umowy zastawniczej, nie powoduje to uznania możliwości istnienia dobrej wiary nabywcy pojazdu. Dla istnienia dobrej wiary rozstrzygający jest stan wynikający z sądowego rejestru zastawów, a nie stan ujawniony w dowodzenie rejestracyjnym. Jak sam widzisz.. zakup pojazdu nie jest taki prosty, a w przypadku ewentualnych roszczeń, powinien odpowiadać sprzedawca względem Ciebie?

W sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe czasem decydujące znaczenie ma mały szczegół. Sztuką jest dostrzeżenie go i wykorzystanie w odpowiedni szczegół.
LegalnaFura jest wspierana przez Tomczak Legal Mateusz Tomczak. Jeśli potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się biuro@tomczaklegal.pl

Pozdrawiam

Mateusz Tomczak

11 komentarzy

 • Ablissabof

  What am I referring to.
  We’ve all probably had to learn that the hard way.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
  Pick an aphorism that relates to your message and use it to stay focused on your overarching theme.
  That’s why aphorisms, adages, and proverbs are synonyms for each other.
  20 Aphorism Examples
  Better safe than sorry is a piece of wisdom from Samuel Lover’s book, Rory O’More.
  But Yoda isn’t having it.
  Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  But these days.
  Then use it as a guideline to stay focused on your general theme.
  What is an Aphorism.
  Brevity is the key.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.

 • Ablissabof

  Examples of Aphorism in Film
  Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
  One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
  Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
  So my advice.
  What is an Aphorism.
  Your wish is my command.
  Speaking of being safe, that’s another aphorism example that you’ve probably heard before.
  Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  This aphorism is short and sweet, but it teaches us a valuable truth.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  What is an Aphorism.
  Your wish is my command.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.

 • Ablissabof

  It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Shifting gears a little, let’s talk about one of the world’s greatest aphorists – Benjamin Franklin.
  But these days.
  For example.
  Curiosity killed the cat.
  The early bird gets the worm.
  It’s better safe than sorry, right.
  George Washington is known for his wise sayings.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  The origins of this saying are open for debate, but it’s primarily attributed to Abraham Lincoln.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  From there, you can build your story around it.
  The term aphorism originates from late Latin aphorismus and Greek aphorismos.
  Take this proverb, for example.
  Speaking of being safe, that’s another aphorism example that you’ve probably heard before.

 • Ablissabof

  He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  Interestingly enough, this saying was initially intended as a compliment.
  Let’s talk about that.
  As they say, Nothing ventured, nothing gained.
  Are you in.
  Repeat after me.
  What does it mean.
  Keep your friends close, but your enemies closer.
  Sandys said, Honestie the best policie, which in modern English is…
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  It meant that the person was versatile and adept at many things.
  Aphorisms can act as a guideline to help narrow the focus of your work.
  An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.
  Repeat after me.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.

 • Ablissabof

  Opportunities don’t happen.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  The origins of this saying are open for debate, but it’s primarily attributed to Abraham Lincoln.
  It originated from Lady Mary Montgomerie Currie’s poem Tout vient a qui sait attendre.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  What is an Aphorism.
  See the difference.
  So what do you do.
  It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Washington also said, It is better to offer no excuse than a bad one.
  One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
  It meant that the person was versatile and adept at many things.
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  Practice what you preach.
  We see this in literature all the time.
  Nanakorobi yaoki.

 • Ablissabof

  Thomas Jefferson also mirrored this general idea when he said, I find that the harder I work, the more luck I seem to have.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  There must be a method to your madness.
  Too many times to count, right.
  But, the aphorism is short and sweet.
  Here’s a classic Japanese saying for you.
  Examples of Aphorism in Politics
  He once stated, It is better to be alone than in bad company.
  Want a few more.
  Not good.
  Then use it as a guideline to stay focused on your general theme.
  They’re inspirational quotes.
  Now that we’ve covered the aphorism definition, are you ready for more examples.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.

 • Alexisreile

  Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
  Examples of Aphorisms for Success
  Michael Corleone from The Godfather II disagreed with that.
  Honesty is the best policy.
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  Why is this stuff important.
  From there, you can build your story around it.
  Aphorisms are so common that we hardly think twice about them.
  Take this proverb, for example.
  Here’s a classic Japanese saying for you.
  Remember that.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  Sometimes, though.
  Let’s talk about that.
  Aphorisms can act as a guideline to help narrow the focus of your work.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.

 • Alexisreile

  Take this proverb, for example.
  It’s better safe than sorry, right.
  Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  He’s earned that title because he’s authored dozens of aphorisms.
  Not so much.
  Pick an aphorism that relates to your message and use it to stay focused on your overarching theme.
  Are you in.
  See the difference.
  Fall seven times, stand up eight.
  Opportunities don’t happen.
  Let me ask you.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  The Purpose & Function of Aphorism
  Build a storyline around that saying.
  They’re inspirational quotes.

 • Alexisreile

  It’s a great saying, but it’s not something you’d necessarily repeat over the dinner table.
  This quote originated from Thomas Howell in New Sonnets and Pretty Pamphlets.
  What am I referring to.
  This is especially true if the excuse is a lie.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  (I say these words to make me glad),
  Aphoristic statements also appear in everyday life, such as daily speeches made by politicians and leaders.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.
  Do you believe that a penny saved is a penny earned.
  So what do you do.
  Check it out.
  Yup, you guessed it.
  Shifting gears a little, let’s talk about one of the world’s greatest aphorists – Benjamin Franklin.
  It meant that the person was versatile and adept at many things.
  So my advice.
  Let’s get started.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.